FADN sistem – izvedena je prva faza posodobitve sistema

FADN sistem – izvedena je prva faza posodobitve sistema. Projektna naloga je definirala dva dela in v prvem delu je bila predvidena izvedba :

V okviru dopolnitve izpisnega poročila »Podatkovnega modela in rezultatov obdelave knjigovodskih podatkov« za vsa FADN kmetijska gospodarstva v Sloveniji dodati novo tabelo »GLAVNI PODATKI KMETIJE«, na lastnem A4 listu izpisa, ki prikazuje do dvajset najpomembnejših rezultatov obdelav. Ohraniti je treba možnost, da se spremenljivke v tabeli letno dodajajo ali odvzemajo, vendar do največ dvajset kazalnikov;

 

V okviru prvega sklopa dopolnitev (rok 07.12.2023), ki jih obravnava projektna naloga, je bilo urejeno vse iz zgornje projektne naloge – prvi del :

  • razširitev zalednega sistema za obdelavo kmetij z vpogledom v arhiv rezultatov predhodnih let
  • razširitev sistema šablon z možnostjo prikaza rezultatov predhodnih let
  • dopolnitev PDF izpisa s šablono za dodatno stran “GLAVNI PODATKI KMETIJE”

Recent articles

Warehousing & Storage
Services

Careful storage of your goods

View details

Custom Transport
Solutions

Complex logistic solutions for your business

View details