VODENJE PROIZVODNJE MES

Podjetje In.SIST je Gold partner Datalaba na področju implementacij ERP sistemov.

Prednosti integracije MES

Z lastnimi rešitvami, ki dopolnjujejo predvsem področja, ki so namenjena proizvodnim in distribucijskim podjetjem, obvladujemo WMS sisteme skladišč, MES sisteme za obvladovanje proizvodnje ter seveda Poslovno analitiko, ki ustvari celovit pregled in omogoča enostavno obvladovanje celotnega sistema.

MES sistem poskrbi za naslednje procese v proizvodnji

 • kosovnice
 • delovne procese
 • zajem dela in izmen
 • planiranje
 • terminiranje in lansiranje
 • pregled nad stroški in materiali.
 • prav tako poskrbi za naročanje potrebnega materiala in rezervacijo ustreznih kapacitet.

Integriran MES in ERP prihrani mnogo težav siceršnje kompleksne integracije teh dveh sistemov in omogoča odlično poslovno analitiko celotnega sistema.

Naše izkušnje pri različnih vrstah  proizvodnje in 20 letnem delu na področju ERP in proizvodnje so omogočile, da na platformi Pantheon MF izgradimo in dopolnimo celovit MES sistem. Ta pokriva potrebe brezpapirne avtomatizirane industrije, hkrati pa smo s tem premostili veliko oviro klasičnih sistemov – integracija ERP in MES, ki predstavlja v večini klasičnih okolij glavni izziv, strošek in oviro. Podatki se v sistemu pretakajo povezano in predstavljajo celovit sistem vodenja (ERP+MES).

Integracija opreme in sistemov

Da bi omogočili odločitve, ki temeljijo na podatkih, je bistvena integracija podatkov, ki ustvarjajo stroje in opremo. Dostop do strojnih podatkov je lahko izziv zaradi nestandardiziranih vmesnikov, izjemne raznolikosti integracijskih standardov in včasih popolne odsotnosti vmesnikov.

V podjetju In.SIST imamo bogate izkušnje pri razvoju vmesnikov in z integracijo opreme in podatkov v elektronski proizvodni industriji.

 

Integracija proizvodnjih strojev

Prodajalci proizvodne opreme si prizadevajo zagotoviti, da je njihovo orodje mogoče integrirati v MES. Če sami ne morejo zagotoviti ustreznih vmesnikov, pogosto ponujajo podporo za zagotovitev uspešnega povezovanja. Z uporabo podatkov, ki jih pridobimo iz strojev krmilimo proizvodni proces in aktivnosti, ki te podatke potrebujejo. Na tak način zagotovimo integracijo strojnih podatkov, MES in ERP v celovit sistem, s tem pa tudi največjo prednost za naročnike.

Zakaj uporabiti MES

Pantheon MF+WebMES rešitve podpirajo asinhrono zbiranje podatkov, po potrebi tudi  preko vmesnikov (bufferjev). S tem razbremenimo centralni sistem, da je zmožen  obdelave tudi velikih količin podatkov. Podatki se knjižijo v dovolj kratkih intervalih, da so vedno »realtime« pa vendar blokovno obdelani na centralnem sistemu.

Delovni nalogi in pomembna delovna dokumentacija je dostopna direktno na strojih, s tem pa odpade vrsta papirnih procesov, s tem se tudi zmanjša možnost napak na minimum.

Prednosti uporabe MES

Odkrivanje težav s kakovostjo (odkrivanje napak, predelava in popravilo) – 8D report

Tekoče spremljanje stanja strojev

Upravljanje in spremljanje časovno občutljivega gradiva

Popolna podpora ERP/MES podatkom

Upravljanje skladnosti in neskladnosti

Nadzor procesa in kakovosti

Upravljanje sprememb v realnem času

Splošna učinkovitost opreme (OEE kazalniki)

Upravljanje kosovnic in delovnih psotopkov

Odkrivanje težav s kakovostjo (odkrivanje napak, predelava in popravilo) – 8D report

Tekoče spremljanje stanja strojev

Upravljanje in spremljanje časovno občutljivega gradiva

Popolna podpora ERP/MES podatkom

Upravljanje skladnosti in neskladnosti

Nadzor procesa in kakovosti

Upravljanje sprememb v realnem času

Splošna učinkovitost opreme (OEE kazalniki)

Upravljanje kosovnic in delovnih psotopkov

MES, prilagojen potrebam proizvodnje

Obseg in kompleksnost MES sistema narašča, ko proizvodni proces dozori in je do dobršne mere avtomatiziran. Vsak nadaljnji korak je gradnja na tej osnovi in v veliki meri so potrebne prilagojene rešitve, saj v vsaki proizvodnji obstajajo kake posebnosti.

1. Faza

MES z Ročnimi interakcijami
 • Potek dela, ki ga upravlja operater
 • Minimalna sledljivost
 • Brez integracije opreme
 • Ročno zbiranje podatkov

2. Faza

Osnovna Integracija opreme
 • Enosmerna povezava: podatki z opreme na MES
 • Avtomatizirano zbiranje podatkov in število ciklov
 • Avtomatizirano stanje stroja
 • Povečana sledljivost, zmanjšana stopnja okvar
 • Zmanjšajte možnosti za napake operaterja

3. Faza

Avtomatizacija opreme
 • Sledenje enemu kosu; vgrajeni optični bralnik
 • Dvosmerna povezava: pretok podatkov med opremo in MES
 • Scenariji prepletanja; večja varnost postopka
 • Proizvodnja brez papirja
 • Operaterji preusmerijo pozornost s ponavljajočih se nalog na nižji ravni na reševanje težav na višji ravni

4. Faza

Integracija celotne linije
 • Avtomatizacija transporta in manipulacije materiala
 • Integracija linije prek procesne enote (popolnoma avtomatizirana)
 • Koraki / nalaganje korakov z roboti
 • Večja pretočnost; višjo kakovost
 • Popolna sledljivost
 • Priložnost za operaterje, da razširijo proizvodne veščine, saj bodo potrebne naloge vzdrževanja robotov, transporta in avtomatizacije

5. Faza

Visoka avtomatizacija
 • Popolnoma avtomatiziran proizvodni postopek
 • Prilagodljive transportne enote (AGV)
 • Medsebojno povezani stroji
 • Potek dela, ki ga vodi sistem:
 • operater na nadzornem / nadzornem položaju

6. Faza

Lights Out Fab
 • Brez poseganja operaterja
 • Popolnoma avtomatizirano obravnavanje napak in izjem

Izzivi s katerimi se soočajo podjetja, ki ne uporabljajo MES rešitev

Omejena sledljivost

Ročno zbiranje podatkov

Množica odvečnih podatkov, ki nimajo konteksta in pomena

Nezadostno preverjanje materiala ali postopka

Stroškovni izpadi

Visoki časi pripravljenosti in nenačrtovani izpadi

Pomanjkanje virov ali podatkov za analitiko

Omejena sledljivost

Ročno zbiranje podatkov

Množica odvečnih podatkov, ki nimajo konteksta in pomena

Nezadostno preverjanje materiala ali postopka

Stroškovni izpadi

Visoki časi pripravljenosti in nenačrtovani izpadi

Pomanjkanje virov ali podatkov za analitiko

Uvedba MES v proizvodnem procesu

Projekti avtomatizacije na podlagi izbora ozkih grl ali točk v procesu, kjer je izguba časa ali dela največja, rešujejo probleme in avtomatizirajo procesov. Pomembno je, da so procesi proizvodnje povezani z ostalim poslovnim procesom, saj je integracija eden od bolj zahtevnih področij. 

 

Optimizacija procesov

Eden od korakov optimizacije je na primer uporaba strojenega učenja in AI za optimizacijo skladišča/proizvodnje. To pa temelji na podatkih plana prodaje, proizvodnje, podatkov skladišča in na podlagi pretekle prodaje in proizvodnje sistem s pomočjo strojnega učenja na velikih vzorcih predlaga boljše rešitve. Pri temu ima povezan sistem nedvomno prednost, saj so podatki za Big data sistem, ki je podlaga umetni inteligenci na tem področju, dostopni v istem sistemu in so med sabo povezani.

UTRINKI PROJEKTOV
IMATE VPRAŠANJE?

Z veseljem vam bomo priskočili na pomoč ali pa vam odgovorili na vprašanje.

  Naslov in kontaktni podatki: 
  In.SIST d.o.o.,
  Koroška cesta 62b, 3320 Velenje
  Telefon: 041 698 246
  E-pošta: info@in-sist.si

  IMATE VPRAŠANJE?

  Z veseljem vam bomo priskočili na pomoč ali pa vam odgovorili na vprašanje.

   Naslov in kontaktni podatki: 
   In.SIST d.o.o.,
   Koroška cesta 62b, 3320 Velenje
   Telefon: 041 698 246
   E-pošta: info@in-sist.si